Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Informacje dla uczniów/studentów

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Dz. U. z 1997 r. Nr 120 poz. 767 z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół

§ 1. Badania lekarskie,……przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 Kodeksu pracy.

Jest to pojęcie znacznie szersze od lekarzy medycyny pracy i w skrócie oznacza to lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych, używających pieczątki według specjalnego wzoru.

 

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników / praktykantów spoczywa ( art. 5 ust. 2 ustawy ) na pracodawcach, szkole lub szkole wyższej, /gdy pobierający praktyczną naukę zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych/,podmiocie zatrudniającym.

Koszty badań profilaktycznych uczniów i studentów kierowanych w ramach programu nauczania na praktyki zawodowe ponosi szkoła lub szkoła wyższa (art. 5 ust. 2. pkt. 2).

Na badania należy zgłaszać się ze skierowaniem wydanym przez szkołę, uczelnię wyższą zawierającym spis czynników szkodliwych i uciążliwych. Badania wykonywane są na ogół bezpłatnie do wyczerpania przyznanych limitów.

Napisz do nas

    Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

    « * » - pola wymagane