Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Ankieta badania opinii – opieka domowa

Pragnąc poprawić jakość oferowanych usług medycznych oraz rozszerzyć ofertę zgodnie z Państwa oczekiwaniami prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach. Ankieta jest anonimowa, pracownicy poradni mają dostęp tylko do wyników zbiorczych odpowiedzi.

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy korzystania z usług medycznych w naszej przychodni.

 

Skala ocen:
1- bardzo słaby, 2-słaby, 3-średni, 4-dobry, 5-bardzo dobry