Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Badania Medycyny Pracy
 • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii
 • badania kierowców do świadectwa kwalifikacji
 • badania profilaktyczne kierowców
 • badania sanitarne do pracy w kontakcie z żywnością
 • badania niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń
 • badania psychologiczne kierowców
 • badania agentów ochrony
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, szkół wyższych
 • badania do pracy na wysokości
 • badania kwalifikujące do kursów doskonalenia zawodowego
 • badania dla osób kierowanych na staż, kursy przez Powiatowe Urzędy Pracy
 • porady ogólno-lekarskie
 • porady specjalistyczne
 • badania laboratoryjne w pełnym zakresie
 • badania diagnostyczne
Napisz do nas

  Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

  « * » - pola wymagane