Rejestracja / Informacja
25 78 56 130

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Szanowni Pacjenci,
informujemy, że z dniem 1.05.2022 r.
„Ośrodek Medycyny Pracy” Sp. z o. o. należący do Grupy Centrum

został podmiotem leczniczym prowadzącym

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce

Wcześniej podmiotem leczniczym prowadzącym ZOL w Oleśnicy i ZOL w Krynce było Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

Z dniem 5 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki „Ośrodek Medycyny Pracy” na „VIS Senior” Sp. z o. o. 

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom w ZOL
pozostaje bez zmian i obowiązują dotychczasowe zasady opieki nad pacjentami.

W związku z powyższym wprowadzone zostają nowe wzory dokumentów
dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy - rozwiń
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy

  (adres: Oleśnica 132, 08-117 Wodynie)

Kierownik ZOL Oleśnica:

Pani Dorota Fajnas – magister pielęgniarstwa, kom.  517 016 511

e-mail: dorota.fajnas@centrum.med.pl

Kierownik przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 10:00-13:00

Pielęgniarka Oddziałowa ZOL Oleśnica:

Pani Edyta Kluska – lic. pielęgniarstwa, kom. 506 007 406

e-mail: edyta.kluska@centrum.med.pl

Biuro ZOL w Oleśnicy

tel. 25 785 60 69;  fax. 25 785 61 15; e-mail: zol@centrum.med.pl


Położenie ZOL Oleśnica
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy położony jest na początku wsi Oleśnica na trasie Siedlce-Garwolin. Odległość od miejscowości Gminnej – 2 kilometry. Budynek usytuowany jest wśród drzew modrzewiowych i owocowych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy zatrudnia:

 • wykwalifikowane pielęgniarki i personel pomocniczy
 • lekarzy specjalistów z różnych dziedzin
 • rehabilitantów
 • terapeutę zajęciowego
 • logopedę
 • psychologa
 • i innych (zawody niemedyczne)

Działalność
Zakład działa od 2005 roku. Organem założycielskim jest Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o w Siedlcach ul.Niklowa 9. Jest to ZOL o wysokim standardzie świadczonych usług,o czym świadczy fakt przyznanych certyfikatów ISO w 2005 oraz w 2007 roku.

Naszą dewizą jest stworzenie opieki, która daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania i  poczucie autentycznej troski o ich sprawy.
Dysponujemy 37 miejscami refundowanymi (w tym 6 dla osób wentylowanych) oraz 11 miejscami komercyjnymi. Odpłatność za pobyt komercyjny uzależniona jest od aktualnego stanu zdrowia, który oceniany jest przez lekarza ZOL na podstawie załączników.  Pobyt w ZOL-u przeznaczony jest dla osób z dużym deficytem stanu zdrowia, a proces leczenia szpitalnego i rehabilitacyjny został zakończony. Jesteśmy w stanie podjąć się leczenia i zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną i pielęgniarską. Do przyjęcia do ZOL nie kwalifikujemy osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ostrej fazie choroby psychicznej.

Pobyt komercyjny w ZOL Oleśnica może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od decyzji rodziny.

Zadaniem zakładu jest:

 • opieka i pielęgnacja
 • leczenie
 • rehabilitacja
 • organizacja czasu wolnego
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych

Celem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest:

 • objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym
 • poprawa stanu zdrowia pacjentów
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszanie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie
Zol_budynek-1024x681-1024x681
Zol_budynek-1024x681-1024x681
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce - rozwiń
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce

  (adres: Krynka 1C, 21-400 Łuków)

Kierownik ZOL Krynka

Pani Dorota Fajnas – magister pielęgniarstwa, kom. 517 016 511

e-mail: dorota.fajnas@centrum.med.pl

Kierownik przyjmuje interesantów w środy i piątki w godz. 10:00-13:00

 

Pielęgniarka Oddziałowa ZOL Krynka

Pani Jolanta Korycińska – magister pielęgniarstwa, kom. 501 737 326

e-mail: jolanta.korycinska@centrum.med.pl

Biuro ZOL w Krynce

tel. 25 785 61 20, tel. 25 785 61 21, e-mail: zolkrynka@centrum.med.pl


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce to pierwszy w gminie Łuków kompleks opieki nad osobami starszymi. Nowoczesny obiekt położony jest w spokojnej i malowniczej części Krynki, usytuowany na terenach rolniczych, które dodatkowo podkreślają walory estetyczne obiektu. Z okien roztacza się malowniczy widok na zieleń. ZOL leży 3 km od zjazdu z drogi krajowej nr 63.

Sale chorych usytuowane na parterze budynku są przestronne, wyposażone w specjalistyczne łóżka, z własnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów o ograniczonej sprawności zastosowano nowoczesną instalację przywołującą. Do dyspozycji chorych są doskonale zaopatrzone sale do rehabilitacji dodatkowo wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki. Budynek posiada windę.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krynce na oddziale psychiatrycznym realizowane są świadczenia w trybie całodobowym. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami psychicznymi, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

IMG_9790-1024x683-1024x683
IMG_9790-1024x683-1024x683
Pliki do pobrania UCHWAŁA ZARZĄDU / REGULAMINY / CENNIKI - rozwiń

 


Świadczymy całodobową opiekę dla pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym.

Pobyty w ZOL dedykowane są osobom:

 • przewlekle chorym
 • w stanie wegetatywnym
 • wentylowanym mechanicznie z niewydolnością oddechową
 • z zaburzeniami psychicznymi

Zapewniamy choremu kompleksową opiekę zgodną z najwyższymi standardami nastawioną na:

 • poprawę zdrowia
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Ważne!

W dniu przyjęcia pacjenta mechanicznie wentylowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prosimy o informację z ośrodka wysyłającego /szpitala o aktualnych badaniach: kreatynina, potas, CRP, morfologia, prokalcytonina. Informacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres biura ZOL lub do Kierownika Zakładu.


 


Podczas procedury przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wymagane jest okazanie aktualnego badania RTG klatki piersiowej.

 Od dnia 1 października 2012r. w zakładzie świadczymy usługi dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie. Zapewniamy całodobowe, mechaniczne lub ciśnieniowe wspomaganie oddechu u osób z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, a tym samym nie wymagają hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii.
Każdy pacjent przechodzi kwalifikację.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krynce na oddziale psychiatrycznym realizowane są świadczenia w trybie całodobowym. Świadczenia obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami psychicznymi  którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

SZCZEGÓŁY PRZYJĘCIA DO ZOL
Poniżej zamieszczamy wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym i dla wentylowanych mechanicznie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA POBYT W ZOL - rozwiń

Dodatkowo należy dołączyć do dokumentacji:

Dokument ubezpieczenia:

 • aktualna decyzja ZUS o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku, gdy pacjent jest emerytem lub rencistą
 • druk RMUA – w przypadku, gdy pacjent jest osobą pracującą

Postanowienie sądu (w uzasadnionych przypadkach) o:

 • ubezwłasnowolnieniu
 • ustanowieniu opiekuna prawnego
 • zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w ZOL