Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
OGŁOSZENIE – WYKONUJEMY BADANIA TYLKO W RAMACH PODPISANYCH UMÓW

OGŁOSZENIE DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo w związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym i koniecznością przestrzegania wytycznych epidemiologicznych zawieszamy do odwołania badania pacjentów, poza badaniami dla firm z podpisaną  umową z Ośrodkiem Medycyny Pracy.