Rejestracja / Informacja
25 78 56 130
Badania profilaktyczne

Zapraszamy Państwa na bezpłatne badania profilaktyczne

Profilaktyka chorób układu krążenia

Program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dedykowany jest pacjentom, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia i u tych, którzy nie leczą się z powody chorób naczyniowych.

Adresatami programu są osoby, które w danym roku kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat.

Pacjenci obciążeni czynnikami ryzyka

 • nadciśnienie tętnicze krwi
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga, otyłość
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Badania można wykonać u lekarza rodzinnego, od którego pacjent uzyskuje skierowanie na zbadanie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

Wskazane jest wykonanie ankiety.

Profilaktyka raka szyjki macicy

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy kierowany jest do kobiet, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego i są w wieku 25-59 lat. Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną. Za jego rozwój jest odpowiedzialny wirus brodawczaka ludzkiego HPV.

Poza zakażeniem wirusem HPV czynnikami odpowiedzialnymi za zwiększone ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy są:

 • wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego
 • duża liczba partnerów płciowych
 • długotrwałe palenie papierosów
 • śródnabłonkowa neoplazja szyjki (CIN)

W ramach profilaktyki raka szyjki macicy wykonywane są:

 • szczepienia przeciwko HPV
 • badanie cytologiczne

Cytologia pozwala wykryć chorobę we wczesnym stadium rozwoju. Badanie polega na mikroskopowej ocenie komórek pobranych z szyjki macicy za pomocą specjalnej szczoteczki. Badanie jest bezbolesne.

Spirometria

Program wczesnego wykrywania POCHP kierowany jest do pacjentów w wieku 40-65 lat, którzy nie wykonywali badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich trzech lat, u których wcześniej nie zdiagnozowano przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozedmy, czy przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Program obejmuje osoby – byłych lub biernych palaczy papierosów.

Spirometria jest badaniem, które mierzy objętość i pojemność płuc, a także przepływ powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego znajdującego się w płucach i oskrzelach.

Profilaktyka raka piersi

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi dedykowany jest paniom w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego w ramach w/w programu.

Pamiętajmy, że czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na raka piesi są:

 • stwierdzone w rodzinie zachorowania (w linii żeńskiej) na nowotwór
 • mutacja genów BRCA1 i BRCA2
 • brak wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym

Badanie mammograficzne – czyli badanie rentgenowskie pozwala na wykrycie nowotworu piersi w początkowej fazie rozwoju.

Program genetyczny

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach współpracuje z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie w dziedzinie badań onkologiczno-genetycznych. Prowadzimy poradnię i gabinet pobrań laboratoryjnych do badań mających na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę na wyleczenie.

Około 30% nowotworów złośliwych powstaje w wyniku genetycznie uwarunkowanej predyspozycji, pozostałe nowotwory w wyniku wpływu czynników środowiskowych.

Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie ankiety dostępnej w naszej Przychodni w Siedlcach ul. Niedziałka 14. Na podstawie ankiety i wywiadu dokonujemy oceny rodowodu rodziny obciążonej nowotworami i kwalifikujemy do wykonania badań genetycznych w kierunku mutacji poszczególnych genów.

Wykonujemy bezpłatne badania profilaktyczne mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnego za raka piersi i jajnika u osób, u których wśród krewnych I stopnia wystąpiły przypadki zachorowań. Dzięki przeprowadzonym testom na długo przed zachorowaniem można zacząć wykonywać odpowiednie badania diagnostyczne, które pomogą wykryć chorobę w jej początkowym stadium dając szansę na całkowite wyzdrowienie. Osoby obciążone mutacją genu BRCA1 zostają objęte szczególną opieką zdrowotną w ramach programu Ministerstwa Zdrowia.

Wynik badania dopuszcza dwie możliwości:

POZYTYWNY – pacjent jest nosicielem mutacji genu BRCA1, zostaje objęty opieką specjalistyczną. Wynik pozytywny nie oznacza jednak, że pacjent jest chory. Wystąpienie mutacji wcale nie oznacza że dana osoba zachoruje na raka. Mutacje BRCA1 są przyczyną zachorowań około 3%wszystkich raków piersi i około 14% wszystkich raków jajnika. Przy zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki ryzyko zachorowania znacznie spada.

NEGATYWNY – pacjent nie jest nosicielem mutacji genu BRCA1, zostaje pouczony o podstawowych zasadach profilaktyki, otrzymuje zalecenia w formie pisemnej i informację o konieczności stosowania się do wydanych zaleceń.

Do bezpłatnych badań genetycznych kwalifikują się również osoby, u których w rodzinie wystąpiły nowotwory jelita grubego; jeśli zachorowało co najmniej dwóch krewnych w dwóch różnych pokoleniach, lub u jednego krewnego zdiagnozowano nowotwór przed 50 rokiem życia. W takich przypadkach badany jest gen MSH2, MLH1, MSH6, P16.

Wykonujemy również badania odpłatne w kierunku innych nowotworów występujących w rodzinie.

Do badań genetycznych mogą przystąpić osoby powyżej 18 roku życia, tylko w przypadku siatkówczaka (nowotwór złośliwy oka u rodzeństwa) gdzie jest badany gen Rb1 kwalifikujemy dzieci od narodzenia do 6 roku życia.

Do badań pobierana jest krew żylna, nie ma konieczności bycia na czczo. Wynik otrzymujemy po około 6 miesiącach i wówczas zawsze odbywa się konsultacja genetyczna przeprowadzona przez prof. dr hab. n. med. Jacka Gronwalda. Dotychczas skorzystało z badań w naszej poradni około 1500 osób.

W imieniu Centrum Medyczno Diagnostycznego w Siedlcach i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie  zachęcamy Państwa skorzystania z naszych usług i wykonywania profilaktycznych badań genetycznych.

 

Mgr Halina Płochocka

Kierownik Siedleckiego Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Profilaktyka raka jelita grubego - KOLONOSKOPIA

PRACOWNIA ENDOSKOPII CENTRUM
zaprasza pacjentów do udziału
Programie przesiewowym raka jelita grubego w systemie oportunistycznym – kontrakt z Ministerstwem Zdrowia

Miejsce realizacji programu:

 • Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, ul. Ks. Niedziałka 14
 • Przychodnia Zdrowia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52

Zapisy i informacje – tel. 25 633 35 55

 

W Polsce zgłaszalność na badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego jest na bardzo niskim poziomie, mimo, że codziennie na tę chorobę umiera 30 osób.

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego występuje po 50 roku życia, jednak ponad 75% zachorowań występuje u osób po 60 r. ż. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem.

Jakim pacjentom dedykowany jest program?

 • Osobom w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • Osobom w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego
 • Osobom w wieku 25 – 49 lat z rodzin z zespołem Lyncha (z dziedzicznym rakiem jelita grubego niezwiązanym z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane badanie kolonoskopii co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Pamiętajmy – wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju pozwala na całkowite jego wyleczenie.

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA

Z programu nie mogą skorzystać pacjenci, którzy:

 • posiadają już objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego;
 • wykonali kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha);

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA RODZINNEGO        

Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania na podstawie ankiety.

 

ZNIECZULENIE / SEDACJA

W ramach kontraktu istnieje możliwość wykonania badania kolonoskopii w sedacji/znieczuleniu, szczególnie dla pacjentów:

 • osoby po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych;
 • osoby po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości;
 • osoby zgłaszające duży lęk przed wykonaniem badania;
Profilaktyka raka płuc - tomografia komputerowa niskodawkowa płuc

Pracownia Tomografii Komputerowej

 • Przychodnia „DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52

we współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc

zaprasza pacjentów do wykonania badania tomografii komputerowej niskodawkowej płuc

Zapisy i informacje – tel. 25 633 35 55

 

Rak płuc atakuje bez ostrzeżenia, rozwija się powoli, nie daje żadnych objawów. Główną przyczyną rozwoju tej choroby jest palenie papierosów. W Polsce corocznie na raka płuc zapada około 20 tys. osób.

Jakim pacjentom dedykowany jest program?

 • Osobom w wieku 50 – 70 lat,
 • Osobom zamieszkałym na terenie – miasta Siedlce, powiatów – garwolińskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, łosickiego (adres zamieszkania, a nie zameldowania);
 • palenie papierosów minimum 1 paczkę dziennie przez 20 lat (20 paczkolat)

KRYTERIA WYŁĄCZENIA      

 • wykonane badania tomografii komputerowej

SPOSÓB KIEROWANIA NA BADANIE

Kandydaci do badań kierowani są na podstawie skierowania.  Skierowanie do badania wydaje lekarz rodzinny, ale nie musi być to lekarz do którego pacjent jest zadeklarowany.

Bilanse dorosłych

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE NA TERENIE PRZYCHODNI CENTRUM

Szczegółowe informacje dostępne są w Rejestracji przychodni na ul. Kleeberga 2.

Napisz do nas

  Szanowni Państwo, poniższy formularz nie służy do udzelania porad medycznych.

  « * » - pola wymagane